Bli en av oss

10X Arena är ett långsiktigt levande labb för aktivt lärande genom omedelbar och oberoende innovation. Utmaningen är exponentiell klimatomställning och målet är en värld i ekologisk balans.

Deltag i våra föreläsningar och arbetsmoment för att lära dig mer om innovation.

Läs vårt nyhetsbrev för att bättre kunna navigera in i framtiden. Varje brev innehåller en kartläggning av ett specifikt område där stora förändringar sker, och som du kan ta tillvara på för att bidra till att skapa den framtid du vill leva i.

    Jag vill få:

    Vi respekterar din integritet. Det går bra att avbryta din prenumeration när som helst.